Community

SEOUL GLOBAL YOUTH
EDUCATION CENTER

Notice

[SAVE THE CHILDREN] CHIÊU MỘ CÁC BẠN NHỎ THAM GIA PHỎNG VẤN THEO NHÓM NHỎ VỀ LUẬT TRẺ EM

[SAVE THE CHILDREN] CHIÊU MỘ CÁC BẠN NHỎ THAM GIA PHỎNG VẤN THEO NHÓM NHỎ VỀ LUẬT TRẺ EM

-                Đề mục: Hướng dẫn cho Người Lớn – những người làm nên luật cho Trẻ Em

-                Nội dung: Những câu chuyện của các em ở độ tuổi thiếu nhi – thanh thiếu niên muốn gửi đến người lớn (sức khỏe, bảo hộ, giáo dục, sở thích, giải trí,…_)

-                Đối tượng chiêu mộ: Thiếu nhi và thanh thiếu niên từ 10 đến 18 tuổi (Dưới 14 tuổi cần có sự đồng ý của người bảo hộ, cha mẹ)

-                Thời gian chiêu mộ: 22 tháng 09 2022 ~ 28 tháng 9 2022

-                Phương pháp hoạt động: Phóng vấn nhóm nhỏ online qua Zoom, tùy theo sự thay đổi có thể phỏng vấn trực tiếp

-                Thời gian phỏng vấn: Tuần đầu tiên của tháng 10

-                Yêu cầu đồng ý: Đăng tải trên các kênh, mạng xã hội, internet

-                Phương pháp đăng ký:

Đăng ký tập thể: 02-6900-4456(chủ nhiệm 박영의 ), 02-6900-4467(윤유나)

Đăng ký cá nhân: Theo google form