Chương trình tư vấn

SEOUL GLOBAL YOUTH
EDUCATION CENTER

Chương trình tư vấn

Tư vấn tâm lý đa ngôn ngữ

Seoul Global Youth Education Center

Tại trung tâm Giáo dục Thanh thiếu niên toàn cầu Seoul
Tư vấn tâm lý đa ngôn ngữ hỗ trợ các bạn thanh thiếu niên nhập cư gặp khó khăn về tâm lý và tình cảm trong quá trình thích nghi với Hàn Quốc.
Những bạn thanh thiếu niên có lo lắng khó khăn về tâm lý có thể ghé thăm trung tâm bất cứ lúc nào.
Tư vấn sử dụng tiếng mẹ đẻ,
Chúng tôi sẽ giúp đỡ để giải quyết khó khăn và thích ứng xã hội một cách an toàn.

Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp

Seoul Global Youth Education Center

Tại trung tâm Giáo dục Thanh thiếu niên toàn cầu Seoul hỗ trợ các bạn thanh thiếu niên trong các hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp
Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với từng học sinh, hỗ trợ cho con đường tương lai thông qua các chương trình như các buổi giao lưu, tiết học đặc biệt, trải nghiệm nghề nghiệp. Những bạn thanh thiếu niên vẫn chưa quyết định được nghề nghiệp hay đang phân vân giữa nhiều lựa chọn có thể liên lạc và đến thăm trung tâm bất cứ lúc nào.

Hỗ trợ giao tiếp trong gia đình

Seoul Global Youth Education Center

Tại trung tâm Giáo dục Thanh thiếu niên toàn cầu Seoul hỗ trợ để các bạn thanh thiếu niên nhập cư giữa chừng có một mối quan hệ gia đình khỏe mạnh.
Trong môi trường sống xa lạ, bất ổn và đầy bất an, chúng tôi hỗ trợ để các em có thể trưởng thành an toàn, khỏe mạnh. Hỗ trợ cho mối quan hệ gia đình khỏe mạnh.
thông qua những buổi gặp mặt bố mẹ, giáo dục cho bố mẹ, tư vấn cho bố mẹ.

Buổi gặp mặt thanh thiếu niên

Seoul Global Youth Education Center

Trung tâm Giáo dục Thanh thiếu niên toàn cầu Seoul hỗ trợ trong việc giao tiếp giữa các em thanh thiếu niên nhập cảnh giữa chừng.
Thông qua các chương trình giữa thanh thiếu niên,các em trực tiếp tạo nên các quy tắc, hỗ trợ để các em có thể tham gia hoạt động mà các em đóng vai trò chủ đạo.