Chương trình giao lưu văn hóa

SEOUL GLOBAL YOUTH
EDUCATION CENTER

Chương trình giao lưu văn hóa

Câu lạc bộ văn nghệ, nghệ thuật

Seoul Global Youth Education Center

Tại Trung tâm Giáo dục Thanh thiếu niên toàn cầu Seoul Tiến hành
các hoạt động về sở thích cá nhân của các bạn thanh thiếu niên, tổ chức các câu lạc bộ văn nghệ, nghệ thuật theo sở thích và mong muốn.
Chúng tôi tạo nên môi trường hỗ trợ cho đời sống sở thích từ đó nâng cao năng lực, cùng tham gia hoạt động, hòa hợp với các bạn cùng trang lứa.

Thấu hiểu văn hóa Hàn Quốc

Seoul Global Youth Education Center

Thấu hiểu văn hóa Hàn Quốc Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc Tại Trung tâm giáo dục Thanh thiếu niên toàn câu Seoul Chúng tôi triển khai
những hoạt động tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc để các em thanh thiếu niên nhập cảnh giữa chừng thích ứng nhanh với văn hóa Hàn Quốc.
Hỗ trợ để các em có thể trực tiếp nhìn và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, giúp các em có thể ổn định cuộc sống, thích ứng xã hội.

Hoạt động trải nghiệm văn hóa với các bạn cùng trang lứa

Seoul Global Youth Education Center

Tại Trung tâm giáo dục Thanh thiếu niên toàn câu Seoul Chúng tôi triển khai
những hoạt động văn hóa với các bạn cùng trang lứa giúp các em hình thành những mối quan hệ bạn bè lành mạnh.
Hỗ trợ để các em biết tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau.