Community

SEOUL GLOBAL YOUTH
EDUCATION CENTER

Notice

Chương trình hiểu văn hóa Hàn Quốc lần thứ 2 - Tuyển dụng du lịch Nhà Xanh

 

Chương trình hiểu văn hóa Hàn Quốc lần thứ 2 - Tuyển dụng du lịch Nhà Xanh 

 

Ngày: 22/03/2023 (Wed)

Địa điểm: Nhà Xanh (1 Cheong Wa Dae-ro, Jongno-gu, Seoul)

Cách áp dụng : Gọi tới 02-2678-7191

* Bữa trưa sẽ được phục vụ.

* Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thời gian cố định sau (Nó sẽ từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều).