Community

SEOUL GLOBAL YOUTH
EDUCATION CENTER

Notice

THÔNG BÁO MỞ RỘNG THI HÀNH TIÊM CHỦNG BỔ SUNG CODID-19 VÀO MÙA ĐÔNG 2022 ĐỐI VỚI TIÊM CHỦNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
국내체류_외국인_코로나19_백신_동절기_추가접종_확대_시행_안내문(안)_베트남어001.jpg

 

THÔNG BÁO MỞ RỘNG THI HÀNH TIÊM CHỦNG BỔ SUNG CODID-19 VÀO MÙA ĐÔNG ĐỐI VỚI TIÊM CHỦNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Mở rộng ra toàn dân từ 18 tuổi trở lên

Xin hãy tích cực tham gia tiêm chủng để đề phòng lây nhiễm và bệnh nặng.