Community

SEOUL GLOBAL YOUTH
EDUCATION CENTER

Notice

[충남문화재단] Lần đầu được tổ chức - Thử vai bác sĩ Yoon Bong-gil Kỷ niệm 90 năm phong trào Thượng Hải của bác sĩ Yoon Bong-gil <SHOW Yoon Bong-gil>
파일 다운로드#1 : 붙임2_모집_요강.hwp(37.5 KB)
파일 다운로드#2 : 붙임3_참가신청서.hwp(23.5 KB)

K nim 90 năm phong trào Thượng Hi ca bác sĩ Yun Bong-gil


Chương trình th vai Yoon Bong-gil  lần đu tiên ti Hàn Quc

Nhân k nim 90 năm ngày mt ca bác sĩ Yun Bong-gilti Thượng Hi, Qu Văn hóa Chungcheong và Yesan-gun mun tưởng nh s hy sinh ca ông và lan ta tinh thn yêu đt nước.

Ln đu tiên trong nước. Thông qua chương trình th vau cho Bác sĩ Yoon Bong-gil, chúng tôi mun tưởng nh đến ý chí cao c và nhng thành tu ca lòng trung thành yêu nước vi tui tr và thanh niên trên khp đt nước.

 


 

Bui th vai được tiến hành trong ba giai đon: sàng lc video, vòng sơ kho và vòng chung kết. Sản xuất nội dung dựa trên các phần thi của vòng chung kết, phát sóng trên 대전MBC vào tháng 12.

 

Video Quảng bá: www.youtube.com/watch?v=46H8wduiH04

 

Tng quan v bui th vai

 

Tên s kin: K nim 90 năm cuc biu tình Thượng Hi ca Bác sĩ Yoon Bong-gil

 

Lch trình:

- Thẩm định video: Ngày 22 tháng 11 (Th Ba) Qu Văn hóa Chungnam [충남문화재단]

- Vòng sơ loi: Ngày 2 tháng 12 (Th 6) Hi trường Công cng Daejeon MBC ※ H tr chi phí ăn cho các đi lt vào vòng chung kết

- Chung kết: Ngày 3 tháng 12 (Th By) Nhà thi đu Yesan Yun Bong-gil 예산 윤봉길 체육관

 

Ch nhà / Đơn v t chc: 충남문화재단, 예산군 / 충남문화재단

Hp tác: 대전MBC

Ni dung cnh tranh

Ch đ: Th hin t do vi các ch đ liên quan đến tui tr của bác sĩ Yoon Bong-gil

# Hàn Quc #Taegeukgi # bình dân học vụ # nhà hot đng cách mạng, v.v.

Th loi: Khiêu vũ, din xut, o thut, biu din nhc c, taekwondo, v.v. (không giới hạn)

Đi tượng tham gia: Mi thanh niên, thiếu niên trên toàn quc (người nước ngoài đu có th tham gia)

Thanh thiếu niên: Nhng người t 9 đến 24 tui theo Đo lut khung v thanh thiếu niên

Thanh niên: Nhng người trong đ tui t 19 đến 34 theo Đo lut khung v thanh niên

Điu kin tham gia: Một nhóm 2 thành viên trở lên

 

Thi gian tiếp nhn

- Gii hn 100 đi trên cơ s ai đến trước được phc v trước cho đến năm 2022. 11. 9. (Th 4) ~ 11. 15. (Th 3) 18:00

Phương thức đăng ký:

 Cách thc np h sơ: Sau khi quay video, gi email có đơn đăng ký kèm theo.

- Quay video: Gi đnh dng mp4 trong vòng 5-7 phút thi lượng video

- Đơn đăng ký: Ti xung t trang web ca 충남문화재단

- Ngun: cacf@or.kr

 

Gii thưởng

Chi tiết gii thưởng (tng gii thưởng 13 triu won)

- Yun Bong-gil Doctors Award (1 đi): 10 triu won

- Gii Anh hùng (1 đi): 2 triu won

- Gii Pháo hoa (2 đi): 500.000 won

 

Liên hệ:

충남문화재단 문화사업팀 041)630-2914

Đ biết thêm thông tin, vui lòng truy cp trang 충남문화재단.