Community

SEOUL GLOBAL YOUTH
EDUCATION CENTER

Notice

Đào Tạo Tin Học Cho Cha Mẹ
제목을-입력해주세요_-002.png

Xin chào. Chúng tôi là Trung Tâm Giáo Dục Thanh Thiếu Niên Toàn Cầu Seoul

 

Trung tâm dự kiến tổ chức chương trình đào tạo cách sử dụng máy tính cơ bản cho đối tượng là cha mẹ của các em thanh thiếu niên nhập cảnh giữa chừng

Phần mềm Han-geul là chương trình được đào tạo nhiều nhất ở các bậc học từ tiểu học đến trung học phổ thông

Rất mong nhận được nhiều đăng ký của các cô, bác

 

Đào Tạo Tin Học Cho Cha Mẹ

Thời gian:

02.11~16.11.2022 (3 tuần)

Thứ tư hàng tuần 15:00~17:00

Địa điểm: Trung Tâm Giáo Dục Thanh Thiếu Niên Toàn Cầu Seoul

Nội dung: Sử dụng máy tính cơ bản, phần mềm Hangeul

Đăng ký: 070-7712-7194